Personas datu apstrādes noteikumi - SIBUS
piektdiena, 9 decembrī 2022 gadā
27099777, 25415667 mail@sibus.lv
Ziemassvētku sajūtas Baltkrievijā!
239 Eur
Ziemassvētki Minskā!
Ceļojumi ar autobusuIzstādesZiemassvētki
179 Eur
SPA brīvdienas MIKOLAJKOS!
Ceļojumi ar autobusuIzstādesŠopingsSPAZiemassvētki
129 Eur
Gaismas festivāls “ĶĪNAS LIELĀS LATERNAS”
Ceļojumi ar autobusuIzstādesZiemassvētki
25 Eur
Uzmanību! Birojs tiek atvērts pēc pieprasijuma.
Galvenā » Personas datu apstrādes noteikumi
Personas datu apstrādes noteikumi

 Personas datu apstrādes noteikumi 
Vispārējie noteikumi

 • 1. Personas datu apstrādes noteikumi reglamentē galvenos principus un kārtību, kurā balstoties, tiek apstrādāti www.luksus.lv tīmekļa vietnes (SIA "SIBUS"), (turpmāk – SIBUS ceļojumi tīmekļa vietne) apmeklētāju personas dati.
 • 2. Personas privātuma aizsardzībai tiek veltīta liela uzmanība, tāpēc ir svarīgi, lai SIBUS ceļojumi tīmekļa vietnes apmeklētāji zinātu, kad un kādi dati tiek vākti, uzkrāti, uzglabāti, kā tie tiek izmantoti.
 • 3. Personas dati, kurus mēs uzkrājam, ir tikai tie, kurus jūs pēc savas gribas norādāt SIBUS ceļojumi tīmekļa vietnē, piekrītot, ka personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz šiem noteikumiem.

Personas dati

 • 4. Personas dati ir personas vārds, uzvārds, mobila tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, adrese, banka nosaukums, banka konts. Informācija, kas nav saistīta ar konkrētu personu, piemēram, Sibus ceļojumi tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, personas datu jēdzienā neietilpst.
 • 5. Personas dati tiek izmantoti personas identifikācijas nolūkos, ievērojot LR Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu noteiktās prasības. Pakalpojumu Izpildītājs nodrošina, ka Pasūtītāja personas dati tiek izmantoti tikai saistībā ar pakalpojuma iegādi un tiešā mārketinga nolūkā.

Personas datu glabāšana un apstrāde

 • 6. Sibus ceļojumi tīmekļa vietnes apmeklētāja dati tiek glabāti ārējā USB atmiņas ierīce un "Intelligent Trade SIA" serverī,  kas ar tehniskiem un organizatoriskiem līdzekļiem ir aizsargāts pret datu pazaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, nomaiņu vai izplatīšanu. Tomēr, neskatoties uz regulāri veikto kontroli, absolūta aizsardzība no visiem iespējamiem draudiem nav iespējama.
 • 7. SIBUS ceļojumi  tīmekļa vietnes izmantošanas laikā savāktie dati, piemēram, IP adrese, datums, laiks un aplūkotās lapas, tiek uzkrāti statistikas nolūkos. Šāda statistikas datu vākšana neļaus tieši vai netieši noteikt jūsu personas identitāti. IP adrese apmeklētāju identifikācijas nolūkā netiek izmantota.
 • 8. Personas vārds, uzvārds, mobila tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, adrese, banka nosaukums, banka konts tiek izmantots, lai apstrādātu jūsu pakalpojuma pasūtījumus, izrakstītu finanšu dokumentus (piem., līgumus, faktūrrēķinus), risinātu problēmas, kas saistītas ar pakalpojuma izsniegšanu, informētu apmeklētāju par interesantiem SIBUS ceļojumi piedāvājumiem, pildītu citas saistības. Šāda datu iegūšana, apstrāde un izmantošana tiek veikta, pamatojoties uz SIBUS ceļojumi pakalpojuma pirkšanas noteikumiem.

Personas datu nodošana trešajām personām

 • 9. Uzkrātie personas dati netiek nodoti trešajām personām un tiek izmantoti tikai šajos noteikumos paredzētiem mērķiem.

Sīkfailu (Cookies) un interneta monitoringa izmantošana

 • 10. Mārketinga un optimizācijas nolūkos tiek izmantota tīmekļa vietnes "Google Analytics" sniegtā iespēja precīzāk novērtēt apmeklētāja darbības tīmekļa vietnē. Google sniedz šādu "Google Analytics" darbības veida aprakstu: "Šī tīmekļa vietne izmanto "Google Analytics" vietnes analīzes pakalpojumu, ko sniedz Google Inc. (Google). "Google Analytics" izmanto sīkfailus – teksta failus, kas tiek glabāti jūsu datorā un ļauj veikt tīmekļa vietnes izmantošanas analīzi. Sīkfailu savāktā informācija par darbībām tīmekļa vietnē (ieskaitot jūsu IP adresi) tiks nosūtīta un glabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Šo informāciju Google izmantos, lai novērtētu darbības tīmekļa vietnē, operatoriem paredzētu atskaišu par tīmekļa vietnes aktivitāti sagatavošanai un citu ar tīmekļa vietni un interneta izmantošanu saistītu pakalpojumu sniegšanai. Google var nosūtīt šo informāciju trešajām pusēm, ja to prasa likumi vai šīs trešās puses apstrādā informāciju Google uzdevumā. Jebkurā gadījumā Google jūsu IP adresi nesaistīs ar citiem Google rīcībā esošiem datiem. Sīkfaili patstāvīgi neidentificē konkrētu personu. Dati, kas savākti ar sīkfailu palīdzību, vairāk saistīti ar konkrēta datora izmantošanu, nekā ar konkrētu interneta izmantotāju, tomēr jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, interneta pārlūkā izvēloties attiecīgus iestatījumus. Tomēr vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tādā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot visas tīmekļa vietnes sniegtās funkcijas. Izmantojot šo vietni, jūs paziņojat, ka piekrītat jūsu sniegto datu apstrādei, ko veiks Google iepriekš aprakstītajos veidos un norādītajiem mērķiem."

Nepilngadīgu personu aizsardzība

 • 11. Bērniem un nepilngadīgām personām līdz 18 gadu vecumam nebūtu jāsniedz personas dati, ja tiem nav vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Bērnu personas dati netiek pieprasīti, tie netiek vākti un nodoti trešajām personām.

Informācija

 • 12. SIBUS ceļojumi tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības saņemt informāciju par viņa norādītajiem datiem un izmantot citas viņam sniegtās tiesības.

Privātuma politikas grozīšana

 • 13. Personas datu apstrādes noteikumi var tikt daļēji vai pilnībā grozīti. Personas datu apstrādes noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti SIBUS ceļojumi tīmekļa vietnē.
 • 14. Ja jūs nepiekrītat jaunajai Personas datu apstrādes noteikumu redakcijai, jums ir tiesības no tās atteikties rakstiski ar nosacījumu, ka jūs zaudējat tiesības izmantot SIBUS ceļojumi tīmekļa vietnes pakalpojumus.
 • 15. Ja pēc Personas datu apstrādes noteikumu papildināšanas vai grozīšanas jūs arī turpmāk izmantojat SIBUS ceļojumi tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, uzskatāms, ka jūs piekrītat jaunajai redakcijai.
 •  
   Client dati tien saglabāti elektroniskā veidā SIA SIBUS informatīvas sistēmas dātubāzē. Dātubāzēs glābāšanu nodrošinā SIA SIBUS partneris ar atbilstošu līgumu. No klienta/partnera saņemtie dati var tikt apstradāti drukātā veidā SIA SIBUA ofisā vai elektroniskā veida uz serveriem kas pieder SIA SIBUS partnerim un atrodas Eiropas valstīs ietvaros.


Līguma paraugs   |   Personas datu apstrdes noteikumi   |   SIBUS Travel © 2012